top of page

Polityka jakości 
Certyfikat GDP

Nasza polityka sprowadza się do prowadzenia przedsiębiorstw w taki sposób aby ciągle podnosić jakość działania, jakość pracy i jakość świadczonych usług, włączając zapewnienie jakości i bezpieczeństwa transportowanych ładunków.

Osiąganie celów jakościowych wdrażane przez przedsiębiorstwo TRANS-WEK

Certyfikat_ISO_trans-wek.jpg

Nasze cele jakościowe osiągamy poprzez systemowe i procesowe podejście do zarządzania działalnością oparte na wymaganiach i wytycznych norm serii ISO 9000 i  wymaganiach przepisów w tym przepisów w zakresie GDP. Podejście do zarządzania obejmuje systematyczną identyfikację wymagań klientów, wymagań przepisów, określanie procesów przyczyniających się do spełnienia tych wymagań i utrzymania tych procesów pod nadzorem. 

Odpowiedzialność za jakość jest rozłożona na każdego pracownika poprzez celowy podział zadań i uprawnień. Szczegółowe cele dotyczące jakości są rozwijane dla wszystkich funkcji i szczebli zarządzania i w szczególności obejmują cele dotyczące jakości usług i cele ciągłego doskonalenia.

Cele jakościowe

Certyfikat_DPD_trans-wekII.jpg

Dla utrzymania i zwiększania satysfakcji klientów i innych stron zainteresowanych przyjmujemy następujące cele jakościowe:

  • oferowane i dostarczane mogą być tylko te usługi transportowe, które będą zasługiwały na uznanie klientów poprzez spełnianie ich potrzeb i oczekiwań z uwzględnieniem obowiązujących norm i przepisów prawnych, w szczególności przepisów w zakresie GDP (Dobra Praktyka Dystrybucyjna);

  • wysoki poziom jakości usług, kompleksowość usług i kultura obsługi klientów są decydujące dla utrzymania konkurencyjnej pozycji przedsiębiorstwa;

  • systematyczne identyfikowanie i wdrażanie działań doskonalących służy ciągłemu zwiększaniu zadowolenia klientów.

Certyfikat_GDP_trans-wek.png
bottom of page