Prowadzimy działalność w zakresie krajowego i międzynarodowego transportu rzeczy, w szczególności oferujemy usługi transportu produktów leczniczych.

Nasza Polityka  sprowadza się do prowadzenia przedsiębiorstw w taki sposób aby ciągle podnosić jakość działania, jakość pracy i jakość świadczonych usług, włączając zapewnienie jakości i bezpieczeństwa transportowanych rzeczy / produktów.

Dla utrzymania i zwiększania satysfakcji klientów i innych stron zainteresowanych przyjmujemy następujące cele jakościowe:

  • oferowane i dostarczane mogą być tylko te usługi transportowe, które będą zasługiwały na uznanie klientów poprzez spełnianie ich potrzeb i oczekiwań z uwzględnieniem obowiązujących norm i przepisów prawnych, w szczególności przepisów w zakresie GDP (Dobra Praktyka Dystrybucyjna);

  • wysoki poziom jakości usług, kompleksowość usług i kultura obsługi klientów są decydujące dla utrzymania konkurencyjnej pozycji przedsiębiorstwa

  • systematyczne identyfikowanie i wdrażanie działań doskonalących służy ciągłemu zwiększaniu zadowolenia klientów.

 

Nasze cele jakościowe osiągamy poprzez systemowe i procesowe podejście do zarządzania działalnością oparte na wymaganiach i wytycznych norm serii ISO 9000 i wymaganiach przepisów w tym przepisów w zakresie GDP.

Podejście do zarządzania obejmuje systematyczną identyfikację wymagań klientów, wymagań przepisów, określanie procesów przyczyniających się do spełnienia tych wymagań i utrzymania tych procesów pod nadzorem.

Odpowiedzialność za jakość jest rozłożona na każdego pracownika poprzez celowy podział zadań i uprawnień.

Szczegółowe cele dotyczące jakości są rozwijane dla wszystkich funkcji i szczebli zarządzania i w szczególności obejmują cele dotyczące jakości usług i cele ciągłego doskonalenia.

My Przedsiębiorcy przyjmujemy odpowiedzialność za ustanowienie i wdrożenie polityki jakości oraz przyjmujemy zobowiązanie do tworzenia warunków i wewnętrznego środowiska przedsiębiorstw tak, aby wszyscy pracownicy mogli się w pełni angażować w osiąganie celów. 

To zobowiązanie obejmuje również zapewnienie środków dla realizacji polityki, w tym ustanowienie, rozwój i ciągłe doskonalenie skuteczności systemu zarządzania jakością i procesów nim objętych.